+45 70 27 27 15

TAGAFVANDING

Til afvanding af flade tage anvendes ofte tagafvanding udført med små rørdimensioner der fungerer optimalt ved at udelukke luft i systemet, hvorved der opstår et vakuum der effektivt fjerner vandet fra tagfladen. Denne løsning sikrer optimal udnyttelse af rørinstallationen og giver færre og mindre rør i bygningen, ligesom der kun vil være en enkelt lodret faldstamme, selv i meget store haller på 10 - 15.000 m2.

Systemet består dels af specielt konstruerede tagbrønde der minimerer luftindtaget dels af Coestilen PEH rørsystemet der svejses sammen for at sikre fuldstændigt tætte samlinger.

For at sikre at systemer fungere optimalt, må der foretages en beregning af hvert enkelt projekt af en erfaren ingeniør. Beregninger foretages på baggrund af tegningsmateriale og tagbrøndenes placering samt rørføring indtegnes, hvorefter installatøren kan starte monteringen.